40cr钢板厂家

网站shouye > 展shi > 40cr钢板厂家
15CrMo钢板

15CrMo钢板介shao:

15CrMo钢zai高wen下具有jiao高de热强性(δb≥440MPa)he抗yang化性,并具有yi定de抗氢腐蚀能力。由于钢zhong含有jiao高含量deCr、Che其它he金元素。  是ya力容器用钢。属于yi种zhongwen抗氢钢,chandi:shou钢、南钢、济钢。

15CrMo钢板

15CrMo钢板化xue成分:

15CrMo钢板化xue成分%

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

0.12~0.18

0.15~0.40

0.40~0.70

≤0.025

≤0.010

0.80~1.20

0.3~0.60

wu钢15CrMoR(H)化xue成分

成分

分析

方fa

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

rong炼分析

0.12

~

0.18

0.15~0.40

0.40~0.70

≤0.010

≤0.010

0.80~1.20

0.3~0.60

分析

0.10~0.20

0.13~0.43

0.37~0.73

≤0.012

≤0.010

0.75~1.25

0.3~0.62

成分

分析

方fa

Ni

Cu

Sb

Sn

As

【H】

rong炼分析

≤0.20

≤0.20

≤0.003

≤0.015

≤0.016

≤2ppm

分析

≤0.20

≤0.20

≤0.003

≤0.015

≤0.016

≤2ppm

15CrMo钢板

15CrMo钢板常用规格:

材质-HIC-R-HIC

厚度mm

宽度m

长度m

15CrMoR-N+T-II级

5-8

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

8-12

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

12-16

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级15-617-5725-21

15CrMoR-N+T-II级

16-50

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

50-80

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

80-100

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

100-120

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

120-150

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

150-200

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

200-300

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

300-500

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

500-900

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

20-50

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

30-60

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

70-90

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

80-100

1.6-5.2

3-8-12-

15CrMoR-N+T-II级

115-135

1.6-5.2

3-8-12-

尺寸表shi方fa

毫米mm

米m

米m

15CrMo钢板

15CrMoRde力xue性能:

钢板状态

力xue性能he冷弯性能

zhenghuo加huihuo

板厚(mm)

抗拉强度

屈fu强度

伸长率

wen度

冲击功

冷弯实验180°b=2a

6~60

450-590

≥295

≥19

20

≥31

d=3a

>60~100

≥275

>100-150

440-580

≥255

15CrMoRde特性:

1、钢质纯净:P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢zhong夹za物总量20ppmde高纯净度钢水。

2、良好de韧性he焊接性。

3、领先de热处理技术:zhenghuo、淬huo、huihuo、调质等热处理加工。

4、提高钢de冲击韧性he改善它de各向异性。

15CrMo钢板

相关